Tipărire
Accesări: 5927

 


 1. Burnete Ambrozie Sebastian – Amplificarea cu 30% a sistemului de transit international de gaze naturale de pe teritoriul Romaniei

 2. Coord. lucrare Nicolae Simescu – Analiza critica a reglarii si masurarii gazelor naturale in flux tehnologic extractive-transport-distributie gaze naturale si propuneri de modernizare

 3. Hedu Mircea – Protectia pasiva a conductelor de transport gaze naturale

 4. Bondariu Nicoleta – Separator vertical cu demister

 5. Gh. Aldea, I.Lari – Consideratii asupra cauzelor avariei conductei magistrale de gaze naturale din zona Fierastrau –Oituz

 6. Avram Felicia Daniela – Proiectarea si constructia unei conducte magistrale pentru transportul gazelor. Inmagazinare subterana

 7. Viorica Petrascu – Instalatie tehnologica pentru alimentarea cu gaze a echipamentului de cogenerare de inalta eficienta si a receptorilor existenti pe platform SC Ambro SA Suceava

 8. Marginean Florin Emilian – Proiectarea unei baterii de separatoare

 9. Ing. Gyorke Aladar - Curs cu tema – Caile de reducere a consumurilor de gaze naturale

 10. Centrul de Cercetare si proiectare pentru distributii Bucuresti – Modernizarea tehnologiei si activitatii de distributie a gazelor naturale in Republica Socialista Romania

 11. Nicolae Lupu – Indrumar de laborator pentru disciplinele procese unitare in industria gazului metan.Aparate de masura si control

 12. Neagu Ovidiu – Combaterea zgomotului la statiile de reglare si masurare a gazelor

 13. Studiu tehnologico-economic privind infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Valeni

 14. Desene – Instalatie tehnologica

 15. Proiect – Instalatie pentru incalzirea unei locuinte unifamiliare folosind surse regenerabile de energie

 16. Schema de ansamblu a instalatiei tehnologice a unei sonde de gaz metan – desen           

 17. Statii de reglare-masurare – desene

 18. Sopa Ionel – Proiectarea tehnologica a unei statii de comprimare gaze naturale montata intr-un cimp de inmagazinare subterana

 19. Separator orizontal de lichide – desene

 20. Schema de ansamblu a instalatiei tehnologice a unei sonde de gaz la inmagazinare

 21. Separator vertical pentru gaz metan tip Ciclon – desen

 22. Liviu Pintican, Radu Florin, Iuliu Fodor, Radu Moldovan – Strategia energetica  a Romaniei

 23. Studiu de fezabilitate pentru evaluarea, reorganizarea, reabilitarea si modernizarea sistemului national de transport gaze naturale

 24. Raport de evaluare al Societatii Comerciale SNTGN Transgaz SA Medias – Dumitru Chisalita